Revírní bratrská pokladna - 213
Zdravotní pojišťovna RBP, se kterou má naše ambulance uzavřenou smlouvu.
www.rbp-zp.cz


Všeobecná zdravotní pojišťovna - 111
Zdravotní pojišťovna VZP, se kterou má naše ambulance uzavřenou smlouvu.
www.vzp.cz


Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (dříve HZP, Agel, ČNP) - 205 
Zdravotní pojišťovna ČNZP, se kterou má naše ambulance uzavřenou smlouvu.
www.cpzp.cz


Zdravotní pojišťovna Metal Alinace - 217
Zdravotní pojišťovna, se kterou má naše ambulance uzavřenou smlouvu.
www.zpma.cz


Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR - 211
Zdravotní pojišťovna, se kterou má naše ambulance uzavřenou smlouvu.
www.zpmvcr.cz


 print