Ceník výkonů, služeb a poplatků nehrazených ze zdravotního pojištění

 

Druh výkonu/služby

Zdravotní výkony nehrazené ze zdravotního pojištění

Organizace zdravotnických služeb a vyšetření lékařem minimalizující časové ztráty pacienta s maximálně efektivním využitím času

1000,-

Mimořádná konzultace

500,-

Půldenní monitorace pacienta v amb. prostorách

60,-

Potvrzení pro administrativní účely na základě žádostí institucí

200,-

Vydání potvrzení pro administrativní účely na základě žádosti pacienta

200,-

Vyšetření pro řidičský nebo zbrojní průkaz

300,-

Vstupní vyšetření pro zaměstnavatele

300,-

Písemné sdělení o zdrav. stavu poškozeného dle dokumentace na formulář pojišťovny

300,-

Posouzení zdrav. stavu pro účast na zájmových akcích, zájezdech, pobyt v zahraničí atd.

300,-

Posouzení zdrav. stavu pro účely vydání zdravotního průkazu, lázeňské léčby atd.

300,-

Echokardiografické vyšetření na vlastní žádost vč. hodnocení

1500,-

EKG vyšetření na vlastní žádost vč. hodnocení

400,-

Preventivní vyšetření na vlastní žádost (bez laboratorních vyšetření) nad rámec ZP Preventivní program hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění zahrnuje vyšetření kardiologem včetně EKG, krevního tlaku a laboratoře v intervalu jednou za dva roky

900,-

Cílené vyšetření nepojištěných

600,-

Vyšetření doma nebo mimo ordinaci

5500,-

Poplatky za služby v rámci poskytované zdravotní péče

Kopírování zdravotnické dokumentace – formát A4 jednostranný

10,-

Kopírování zdravotnické dokumentace – formát A4 oboustranný

20,-

Kopie nálezu, opisy chorobopisu atd.

200,-

Kopie ECHO vyšetření na CD/DVD

100,-

Další služby nezdravotního charakteru

Zápůjčka monitorovacího přístroje na dobu 25 - 72 hodin (3-denní cyklus)

500,-

Zápůjčka monitorovacího přístroje na dobu 25 – 144 hodin (týdenní cyklus)

1000,-

Zápůjčka baterií

40,-

Smluvní pokuty

Nevrácení monitorovacího přístroje po dohodnuté lhůtě, platí se za každý započatý kalendářní den

1000,-

Porušení povinnosti se dostavit ve sjednanou dobu k ošetření bez předchozího upozornění

500,-

Platné od 4.3.2016. Jsme plátci DPH.  print